Liệu Java có được cài đặt với Ubuntu không? Đâu là cách để tải nó?

0

Theo mặc định, Ubuntu không được cài đặt Java (hoặc Java Runtime Environment, JRE). Tuy nhiên, bạn có thể cần nó cho một số chương trình hoặc trò chơi như Minecraft. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra xem Java đã được cài đặt hay chưa và cách cài đặt nó.

Lưu ý rằng Java có thể dễ bị tấn công bởi các vấn đề bảo mật và bạn bảo mật máy tính của mình.

Để kiểm tra phiên bản Java nào, nếu có, được cài đặt, hãy nhập thông tin sau vào prompt và nhấn Enter.

java –version

Nếu bạn nhận được kết quả tương tự như kết quả được hiển thị trong hình ảnh sau đây, bạn chưa cài đặt Java. Danh sách cho bạn biết gói nào trong hệ thống của bạn có sẵn Java và lệnh cài đặt java được hiển thị.

Tuy nhiên, trước khi cài đặt Java, hãy đảm bảo rằng tất cả các gói đều được cập nhật. Nhập nội dung sau vào lời nhắc và nhấn Enter.

sudo apt-get cập nhật

Điều này cập nhật tất cả các gói có sẵn trong Ubuntu. Nhập mật khẩu của bạn tại prompt và nhấn Enter.

01_check_java_version

Khi cập nhật xong, hãy chọn gói nào từ danh sách để cài đặt java. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã cài đặt phiên bản 6. Nhập lệnh sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

sudo apt-get install openjdk-6-jre-headless

Thay thế phần cuối cùng của lệnh sau khi cài đặt bằng gói từ danh sách bạn đã chọn.

02_command_to_install_java

Bởi vì gần đây bạn đã chạy một lệnh khác dưới dạng root bằng sudo, bạn sẽ không bị yêu cầu nhập lại mật khẩu của mình.

Tiến trình cài đặt hiển thị và sau đó một thông báo hiển thị cho biết dung lượng ổ đĩa sẽ được sử dụng. Khi được hỏi bạn có muốn tiếp tục không, hãy nhập “y” và nhấn Enter.

03_do_you_want_to_continue

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy kiểm tra lại phiên bản Java bằng cách gõ “java –version” tại dấu nhắc và nhấn Enter. Bạn sẽ thấy một kết quả tương tự như sau cho biết phiên bản Java bạn vừa cài đặt.

04_check_version_again

Nếu bạn chỉ cần Java cho các chương trình và trò chơi trên máy tính để bàn, bạn nên tắt tích hợp trình duyệt Java.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *