Làm thế nào để hộp thoại Run biết ứng dụng đang ở đâu?

0

Làm thế nào để hộp thoại Run biết ứng dụng đang ở đâu?

Hộp thoại Run (Run Dialog) là công cụ rất hữu ích để mở các chương trình trên máy tính của bạn, nhưng làm thế nào nó biết được các ứng dụng đó nằm ở đâu trên hệ thống của bạn? Hãy khám phá qua bài đăng Hỏi & Đáp của Followeek ngày hôm nay.

Câu hỏi

Tôi uốn biết làm thế nào Run Dialog biết vị trí của các ứng dụng không có trong hệ thống PATH của Windows:

Là một người dùng có kinh nghiệm tôi thường xuyên sử dụng Hộp thoại Run. Tôi có thể hiểu tại sao các lệnh sau hoạt động, vì chúng nằm trong môi trường PATH.

  • mspaint
  • diskmgmt.msc
  • explorer

Các lệnh này cũng hoạt động trong CMD.

Các lệnh bên dưới hoạt động trong Hộp thoại Run, nhưng chúng không có trong biến môi trường PATH và chúng không hoạt động trong CMD.

Làm sao Run biết được những tệp này ở đâu?

Câu trả lời

Khi bạn thực thi một lệnh từ Hộp thoại Chạy, hệ thống sẽ xem xét các khóa đăng ký App Paths tại đây:

  • HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion App Paths

  • HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion App Paths

Thí dụ

  • HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion App Paths filezilla.exe

Dữ liệu giá trị có đường dẫn đầy đủ đến tệp thực thi. Nếu nó không được tìm thấy, nó sẽ xem xét từng thư mục có trong PATH, trong khi CMD (Command Prompt) không tham chiếu đến các khóa đăng ký này, nó chỉ tìm kiếm PATH.


Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *