Hướng dẫn: Tìm kiếm và thay thế văn bản trong Microsoft Word

0

Sử dụng tính năng Tìm và Thay thế của Word, bạn có thể nhanh chóng xác định vị trí và thay thế văn bản. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.

Chuyển sang tab “Home” trên Ruy-băng của Word và sau đó nhấp vào nút “Replace”.

Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Tìm và Thay thế của Word. Trong hộp “Tìm gì”, hãy nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm. Nếu bạn chỉ muốn tìm văn bản trong tài liệu của mình, bạn có thể tiếp tục và nhấp vào nút “Find Next” để Word chuyển đến lần xuất hiện tiếp theo của từ đó. Tiếp tục nhấp vào nó để duyệt qua tất cả các kết quả.

Nếu bạn muốn thay thế văn bản bạn tìm thấy, hãy nhập văn bản thay thế vào hộp “Replace With”. Nhân tiện, bạn có thể nhập tối đa 255 ký tự vào cả hộp “Find What” và “Replace With”.

Trong ví dụ này, giả sử chúng tôi muốn thay thế tên “Williams” bằng tên “Billingsly”, vì vậy chúng tôi đã nhập văn bản đó vào các ô tương ứng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nhấp vào nút “Find Next” để Word xác định vị trí bản sao đầu tiên của văn bản trong hộp “Find What“.

Word sẽ chuyển tài liệu đến điểm đó và đánh dấu kết quả bằng màu xám, vẫn giữ cửa sổ Tìm và Thay thế ở trên cùng cho bạn. Nhấp vào nút “Replace” để thay thế kết quả hiện được chọn bằng bất kỳ văn bản nào có trong hộp “Replace With“.

Để thay thế tất cả các phiên bản cùng một lúc mà không cần dừng lại và xem xét từng phiên bản, bạn có thể nhấp vào nút “Replace All”.

Hãy cẩn thận khi sử dụng “Replace All” vì nó sẽ tự động thay thế tất cả các phiên bản, bao gồm cả những phiên bản mà bạn có thể không muốn thay thế. Trong ví dụ dưới đây, có ba trường hợp khác của “Williams”, nhưng chúng tôi chỉ muốn thay thế hai trường hợp tiếp theo. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ nhấp vào “Replace” cho trường hợp thứ hai và thứ ba.

Nếu có một trường hợp cụ thể nào đó mà bạn không muốn thay thế văn bản, hãy nhấp vào “Find Next” nhiều lần nếu cần cho đến khi bạn đến một ví dụ mà bạn cần thay thế văn bản.

Để thoát khỏi FindReplace, hãy nhấp vào nút “Cancel”.

Bài viết này đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa? Hãy để lại cảm nhận dưới comment để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết thêm thắc mắc nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *