Hướng dẫn: Thiết lập cấu hình máy chủ proxy trong Firefox (Proxy Server)

0

Firefox là trình duyệt duy nhất cho phép ở đây vì Chrome, Edge và Internet Explorer không cho phép bạn đặt máy chủ proxy tùy chỉnh. Họ chỉ sử dụng cài đặt proxy trên toàn hệ thống của bạn. Với Firefox, bạn chỉ có thể định tuyến một số lưu lượng web thông qua proxy mà không cần sử dụng nó cho mọi ứng dụng trên hệ thống của bạn.

Để truy cập cài đặt proxy trong Mozilla Firefox, hãy nhấp vào menu của Firefox và chuyển đến Options.

Nhấp vào biểu tượng “Advanced” ở bên trái của cửa sổ Tùy chọn, nhấp vào tab “Network” ở đầu cửa sổ, sau đó nhấp vào nút “Settings” trong Kết nối.

Bạn có thể chọn bốn tùy chọn proxy khác nhau tại đây. Theo mặc định, Firefox được đặt thành “Use system proxy settings”.

  • No proxy: Firefox sẽ không sử dụng máy chủ proxy, ngay cả khi máy chủ được định cấu hình trong cài đặt proxy toàn hệ thống của bạn.
  • Auto-detect proxy settings for this network:: Firefox sẽ sử dụng Web Proxy Auto-Discovery Protocol, còn được gọi là WPAD, để phát hiện proxy thích hợp cho mạng của bạn. Tính năng này đôi khi chỉ được sử dụng trên mạng doanh nghiệp và mạng giáo dục để tự động cung cấp các cài đặt proxy cần thiết cho tất cả các PC trên mạng.
  • Use system proxy settings: Firefox tuân theo bất kỳ cài đặt proxy nào bạn đã định cấu hình trong cài đặt hệ thống của mình. Nếu bạn chưa định cấu hình proxy toàn hệ thống, Firefox sẽ không sử dụng proxy.
  • Manual proxy configuration Firefox cho phép bạn thiết lập thủ công các cài đặt proxy tùy chỉnh sẽ chỉ được sử dụng cho chính Firefox.

Nếu bạn chọn “Manual proxy configuration”, bạn sẽ cần nhập cài đặt máy chủ proxy của mình vào các hộp ở đây. 

Nhập địa chỉ của máy chủ proxy mà bạn muốn sử dụng cho các kết nối duyệt web HTTP thông thường, không được mã hóa vào hộp “HTTP Proxy”. Bạn cũng sẽ cần nhập cổng mà máy chủ proxy sử dụng trong hộp “Port”.

Thông thường, bạn sẽ muốn nhấp vào tùy chọn “Use the proxy server for all protocols”. Firefox cũng sẽ sử dụng máy chủ proxy HTTP của bạn cho các kết nối HTTPS được mã hóa SSL và các kết nối File Transfer Protocol (FTP).

Bỏ chọn hộp này nếu bạn muốn nhập các máy chủ proxy riêng biệt cho các kết nối HTTP, HTTPS và FTP. Điều này không phổ biến.

Nếu bạn đang định cấu hình proxy SOCKS, hãy để trống các hộp HTTP Proxy, SSL Proxy và FTP Proxy. Nhập địa chỉ của proxy SOCKS vào “SOCKS Host” và cổng của nó vào hộp “Port”.

Khi bạn đang lưu trữ proxy SOCKS trên PC cục bộ của mình, bạn cần nhập 127.0.0.1 và cổng mà proxy SOCKS đang bật.

Theo mặc định, Firefox sử dụng SOCKS v5 cho kết nối. Chọn SOCKS v4 nếu proxy SOCKS của bạn sử dụng tiêu chuẩn cũ hơn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy đặt tùy chọn thành SOCKS v5.

Firefox cũng cho phép bạn cung cấp danh sách các địa chỉ mà nó sẽ bỏ qua proxy. Nhập những điều này vào hộp “Không có proxy cho”. Theo mặc định, danh sách ở đây bao gồm localhost127.0.0.1 . Cả hai địa chỉ này đều trỏ đến chính PC cục bộ của bạn. Khi bạn cố gắng truy cập một máy chủ web đang chạy trên PC của mình, Firefox sẽ truy cập trực tiếp vào nó thay vì cố gắng truy cập các địa chỉ thông qua proxy.

Bạn có thể thêm các tên miền và địa chỉ IP khác vào danh sách này. Chỉ cần tách từng địa chỉ trong danh sách bằng dấu phẩy theo sau là dấu cách. Ví dụ: nếu bạn muốn Firefox truy cập trực tiếp howtogeek.com thay vì truy cập howtogeek.com thông qua proxy, bạn sẽ thêm howtogeek.com đến cuối danh sách như vậy:

localhost, 127.0.0.1, howtogeek.com

Nếu Firefox không thể truy cập máy chủ proxy mà bạn định cấu hình — ví dụ: nếu máy chủ proxy bị hỏng, nếu kết nối Internet của bạn bị ngắt hoặc nếu bạn nhập chi tiết không chính xác — bạn sẽ thấy thông báo “Unable to find the proxy server” thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy cập một trang web.

Bạn sẽ cần quay lại cài đặt máy chủ proxy của Firefox và tắt proxy hoặc sửa cài đặt proxy của bạn để duyệt web.

Followeek đã mang tới đáp án cho câu hỏi của bạn chưa? Hãy để chúng tôi biết thêm cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *