Hướng dẫn: Chuyển nội dung PowerPoint thành Word đơn giản nhất

0

Đôi khi, bạn muốn đưa bản thuyết trình cho khán giả của mình. Bạn có thể in chúng từ Microsoft PowerPoint, nhưng chuyển đổi sang tài liệu Word cho phép bạn để chỉnh sửa mọi thứ theo ý muốn.

Mở tệp PowerPoint, đi tới tab “File”, sau đó chọn “Export” từ thanh bên.

chọn tùy chọn xuất

Trong menu Export, hãy chọn “Create Handouts”.

tạo tài liệu powerpoint

Một vài gạch đầu dòng với một số thông tin hữu ích về những gì bạn có thể làm với tài liệu phát tay sẽ xuất hiện ở bên phải:

  • Đặt các trang chiếu và ghi chú trong tài liệu Word
  • Chỉnh sửa và định dạng nội dung trong Word
  • Tự động cập nhật các trang chiếu trong tài liệu phát khi bản trình bày thay đổi

Hãy tiếp tục và chọn nút “Create Handouts” dưới các gạch đầu dòng.

gạch đầu dòng phát tay

Cửa sổ “Send to Microsoft Word” sẽ xuất hiện với một số tùy chọn bố cục trang khác nhau. Chọn một trong những thích hợp nhất cho bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn “Blank lines below slides.” Sau khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào “OK”.

lưu dưới dạng dòng trống bên dưới trang trình bày

Ghi chú: Nếu bạn muốn nội dung bên trong các trang chiếu trong tài liệu Word tự động cập nhật khi bản trình bày PowerPoint gốc được chỉnh sửa, hãy chọn tùy chọn “Paste link”.

Sau khi bạn nhấp vào “OK”, bản trình bày sẽ tự động mở trong tài liệu Word mới. Để chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào bên trong các slide, chỉ cần nhấp đúp vào slide và bắt đầu chỉnh sửa!

Nếu bạn đã chọn tùy chọn “Blank lines below slide”, sẽ có nhiều chỗ để để lại ghi chú bên dưới mỗi trang trình bày. Nếu bạn đã có ghi chú trong phiên bản PowerPoint và đã chọn bố cục tương ứng, chúng sẽ xuất hiện trong tài liệu phát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *